جلسه مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان کشور با مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان

به گزارش روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان کشور: در روز چهارشنبه 19 شهریور مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان کشور با هیئت همراه جلسه ای را با دلق پوش مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان همچنین حاجتی مدیر صنایع فلزی برگزار کردند. دلق پوش  بعداز عرض خیر مقدم و خوش آمد گویی وضعیت ایمنی کشور را در حوزه ساختمان ها و صنایع نگران کننده دانست ، وی ادامه داد که این اتفاق با همکاری با ستاد معاینه فنی ساختمان کشور امکان پذیر است که با معاینه فنی  و بازرسی ساختمان های در حال بهره برادری منجر به  پیشگیری از وقوع حوادث تا 80% می شود  و همچنین در پایان مدیر کل استان بیان کرد این سازمان از همکاری با ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان استقبال می کند و اعلام خرسندی کردند که چنین نهادی پا به عرصه میدان گذاشته و در خصوص امنیت و نگهداشت ساختمان تلاش می کند و برای نجات جان و مال انسان پیشنهادات و اقدامات قابل توجهی در  خصوص فرهنگ ایمن سازی ارائه می دهد.

 

درخواست همکاری
درخواست همکاری
فرصت سرمایه گذاری
فرصت سرمایه گذاری